विराटनगरमा धेरैले अग्लो घरमा गएर ज्यान जोगाए
विराटनगर, साउन २९ (सेतोपाटी)