राप्ती नदीको बाढी खतराको चिन्हभन्दा उच्च बिन्दुमा 
कृष्ण अधिकारी नेपालगन्ज, साउन २८