एउटै जिपमा भारतीय र नेपाली नम्बर प्रयोग  गरी काठ तस्करी
राकेश यादव रौतहट, साउन २७