प्रहरीका गाडीमा अब अल्का अस्पतालको प्राथमिक उपचार बक्स
सेतोपाटी काठमाडौं, साउन १६