फलामे बारबाट परपर हेर्दै बस्छन् मान्छे नदेखेर न्यास्रिएका जनावर
सबिना श्रेष्ठ काठमाडौं, जेठ २३