भेट्टाएको ७५ हजार रकम हस्तान्तरण
नारायण खड्का दाङ, पुस २४