जसले भेट्टाएको ७५ हजार प्रहरीलाई बुझाए
नारायण खड्का दाङ, पुस २४