बजेटको आकार बढाउँदैमा आर्थिक विकास द्रुत गतिमा बढ्दैन