कानूनी शासन कायम गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौँ, साउन २३