हामी सरकार छोड्न आँतुर छौं: सिँचाईमन्त्री गौतम
सेतोपाटी काठमाडौं, पुस २२