के भारतलाई पछ्याउँदै भ्याटको सट्टा जिएसटी लगाउनु सही हुन्छ?
रूप खड्का काठमाडौं, पुस २५