महाबौद्धको भिकारी, जसको मृत्युमा टोल नै रोयो
तीर्थबहादुर श्रेष्ठ
तीर्थबहादुर श्रेष्ठ