लेखापालको काम छाडेर चिप्समा जमेका दामोदर
जुना श्रेष्ठ ललितपुर, माघ ७