हस्तकलामा वास्तुकला देखाउने 'सुमुखी'
जुना श्रेष्ठ काठमाडौं, पुस