प्रेमको लागि विवाह झैँ विज्ञापन दिइरहनु पर्दैन
 निरू त्रिपाठी
निरू त्रिपाठी