जग्गा खरिद प्रक्रिया एकल निर्णयबाट होइन - खड्का
सेतोपाटी काठमाडौं, साउन १९