निधनपछि फेसबुक एकाउन्ट अपडेट राख्ने वा बन्द गर्ने, यसरी गर्नुहोस् सेट
सेतोपाटी काठमाडौँ, साउन २६