उद्यमी बन्ने सोच छ? भदौमा हुँदैछ ‘उद्यमी सीड क्याम्प’
रवीन्द्र शाही काठमाडौं, साउन ११