ट्रेकिङ बन्द भएपछि घरबाटै खाजा बनाएर बेच्दै छन् गंगा र मनोज
जुना श्रेष्ठ काठमाडौं, असोज १५