लगानी गरेर पनि नाफा लैजादैनन् लगानीकर्ता!
कमल नेपाल काठमाडौं, साउन २७