हिरोको नयाँ मोटरसाइकल ‘एचएक्स २५०’
सेतोपाटी दिल्ली, साउन १९