बजाजले ल्यायो दुई नयाँ मोटरसाइकल
सेतोपाटी दिल्ली, साउन १७