टेस्लाको सबैभन्दा सस्तो विद्युतीय कार बजारमा, के छ सुविधा?
सेतोपाटी अमेरिका, साउन १६