होन्डाले ल्याउँदैछ १५० सिसिको यस्तो मोटरसाइकल
सेतोपाटी भारत, साउन १६