दुबईको ८६ तले अावासीय भवनमा भीषण आगलागी
सेतोपाटी दुबई, साउन २०