जोनसोन एण्ड जोनसोन पाउडरले क्यान्सर भएको दावी, कम्पनीले ४३ अर्ब तिर्नपर्ने
सेतोपाटी अमेरिका, भदौ ७