जेफ बेजोस ५ घण्टाका लागि संसारकै धनी व्यक्ति
सेतोपाटी वाशिन्टन डिसी