१६ हिमाल र ३७ वटा गाउँ देखिने एउटै ठाउँ
ध्रुवसागर शर्मा  बेनी, म्याग्दी, असाेज १८