पश्चिम सेतीमा चिनियाँ कम्पनीका फेरि नयाँ सर्त
छापाबाट काठमाडौं, असोज २४