वाम तालमेल सकसः दाङ क्षेत्र नम्बर २ मा पोखरेल कि महरा?
छापाबाट काठमाडौं, असोज २४