४१ हजार कर्मचारी स्थनीय तहमा खटिने
छापाबाट काठमाडौं, असोज २१