दशैको दिन डाक्टरको ब्यवहारले दुखाएको मन
जमुना वर्षा शर्मा
जमुना वर्षा शर्मा