'प्रेमबिवाह हिन्दी फिल्मको कथा जस्तो लाग्थ्यो'
विष्णु शर्मा
विष्णु शर्मा