आमा, म राजनीतिक सफाई गर्छु!
राम साह
राम साह विवेकशील साझा पार्टीका नेता