भ्रष्टाचारी पथमा उक्लिएका कर्मचारी
{"status":"success"}