कहिल्यै नहेरेको आमाको मुख
 ज्योति देवकोटा
ज्योति देवकोटा