माफ गर बाबुराम, तिमी सही रहेछौ!
 नारायण गाउँले
नारायण गाउँले