जब दुबईबाट काठमाडौं उडेको जहाज फर्कियो...
 कुमार खतिवडा
कुमार खतिवडा