ट्रम्प, लालबाबु र अमेरिकाका नेपालीहरु
विजयराज भट्टराई
विजयराज भट्टराई