मेरो छोरीको चरित्र मापन गर्ने तिमी को हौ? 
लक्ष्मी खनाल
लक्ष्मी खनाल