आमाको कारण टुटेको थियो अभिषेक र रानीबीचको प्रेम सम्बन्ध!
एजेन्सी, भदौ २२