बाबा रहीम, पाँच वटा फिल्मका 'हिरो'!
एजेन्सी, भदौ १६