ज्याक्लिनले यो देशको राजकुमारसँग डेट गरेकी थिइन्!
काठमाडौं, साउन २७