फिल्म 'दुई रुपैयाँ' जापानमा प्रदर्शन हुने
काठमाडौँ, असोज १