एकल गजल साँझबाट स्व गुरुप्रसाद ढकालको परिवारलाई सहयोग
भक्तपुर, साउन १४