आठ नम्बरमा आएका पाण्ड्याले ७ छक्का हान्दै सतक पुरा गरे
गाले, साउन २९ (एजेन्सी)