'अब त छोराको उपचारका लागि बेच्ने जग्गा पनि छैन'
नारायण खड्का दाङ, असोज ३१