इटहरीमा फोहर प्रशोधन केन्द्र बन्दै, बिजुली र मल उत्पादन गरिने
याम प्रधान  इटहरी, असोज २०