चिकित्साशास्त्र तर्फको नोबेल पुरस्कार तीन अमेरिकी बैज्ञानिकलाई
असोज १७ (सेतोपाटी)