एसपीले गलत सूचना सम्प्रेशण गरेको पुष्टि, विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस
नारायण खड्का दाङ, भदौ २७